EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


Motivy od skladatele

Předehra
Předehra je instrumentálním úvodem k samotnému Requiem. Naznačuje hudební motivy různých pocitů, které zazní v dalších částech skladby: úzkost, naděje, víra, rezignace, obviňování a zoufalství.
Předehra začíná slavnostním varhanním motivem, který se záhy za zvuku smyčců rozvine do zlověstného volání o pomoc. Odpovědí je tichá utěšující varhanní koda.
Téma hlubokých smyčců a rohů značí pokání a modlitbu. Objeví se dotek naděje, ale převládá žal a zoufalství.
Poté se oba motivy – téma žalu a téma naděje, vyjádřené vysokými smyčci a dřevěnými dechovými nástroji – spojí a ústí do volání o pomoc z prvního úseku skladby. Předehra končí zopakováním první varhanní kody jako známky útěchy od Boha.

Requiem a Kyrie
Requiem je modlitba. Modlitba živých, připomínající mrtvé. Proto je úvodním motivem první sekce, hraným na flétnu, klarinet a fagot, zvuk pastýřské píšťaly svolávající ovce.
Poté se motivu chápe alt a za doprovodu varhan zpívá sólo: ‘Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis’. (Dopřej jim věčný odpočinek, Bože, ať na ně svítí věčné světlo.) Sbor odpovídá hymnem oslavujícím Boha.

 AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAHA

BUDAPEŠŤ

FRANKFURT

KRAKOV

BERLÍN