EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

Organisatie
Het International Gipsy Festival Tilburg in nauwe samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en met de Anne Frank Stichting in Amsterdam.
De Roma tussen verleden en toekomst
De laatste jaren krijgen de Roma en Sinti minderheden in Europa in toenemende mate te maken met opkomend extremisme en nationalisme. In heel verschillende landen zoals Hongarije, ItaliŽ, Bulgarije, Lithouwen, en TsjechiŽ zijn Roma burgers aangevallen door hun medeburgers, soms met dodelijke afloop, waardoor de interetnische spanningen oplopen.
De Franse, Italiaanse en Duitse regeringen hebben Roma burgers mťt of zonder geldige papieren naar hun land van herkomst teruggestuurd. Anti-gipsysme and allerlei anti-Roma maatregelen nemen toe en gaan vaak gepaard met ambivalente reacties van betrokken politici en autoriteiten. Toen in 2010 Eurocommissaris Viviane Redaing een indirecte toespeling maakte op de Tweede Wereld Oorlog namen talloze critici haar onder vuur omdat zij het volstrekt ongepast vinden de huidige situatie te vergelijken met de Nazi-deportaties.AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAAG

BOEDAPEST

FRANKFURT

KRAKAU

BERLIJN