EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

Met deze Dodenmis wil hij alle overledenen niet alleen gedenken en herdenken: hij poogt tevens een levend monument op te richten ter verbroedering en voor wederzijdse respect zodat al deze mensen niet voor niets hun leven hebben moeten laten. Een derde motief: ook namens de sinti en roma wil hij een muzikale bijdrage leveren aan het gedenken van alle slachtoffers.

De latijnse tekst is door zijn neutraliteit een perfect voertuig om de muzikale expressie aan op te hangen. Een eventueel religieuze bijbetekenis ervan is niet ter zake aangezien de tekst door alle culturen naar eigen beleving verstaan kan worden.

Opzet
De emoties en levensvragen die ‘Auschwitz’ bij de componist oproepen heeft hij omgezet in evenzovele motieven vertolkt door verschillende instrumenten en stemmen die naargelang hun positie in de compositie verschillende betekenissen krijgen of nieuwe contrasten oproepen.

In het preludium loopt de compositie vooruit op het drama dat komen gaat. Onheilspellende gevoelens van hulpeloosheid, angst en verwachting wisselen af met die van dramatische hulpkreten. Maar een requiem is ook een gebed waarin om ontferming gesmeekt wordt. In deze compositie gebeurt dit zowel voor als door de slachtoffers. Het ’Dies Irae, Dies Illa’ vervolgens, is een door wanhoop aangestuurde emotionele aanklacht naar de Heer zelf maar tegelijkertijd een vertwijfeld verzoek om steun om niet te hoeven bezwijken. ‘Domine Jesu’ is een smeekbede om niet te hoeven afglijden naar de hel maar straks opgenomen te mogen worden in de Eeuwige Vrede.AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAAG

BOEDAPEST

FRANKFURT

KRAKAU

BERLIJN